בקשת הלוואה למלכ"רים

הבהרה חשובה!

עוגן לא גובה כסף על הגשת בקשות הלוואה. מלכ"רים המעוניינים להגיש בקשה לקבלת הלוואה מתבקשים למלא את הטופס למטה ונציג עוגן יחזור אליהם באופן ישיר וללא מתווכים. אנא דווחו לנו באמצעות טופס צור קשר ועדכנו אותנו ישירות במידה ומישהו פונה אליכם ומבקש מכם תשלום על הגשת בקשת ההלוואה.

בקשת הלוואה למלכ"רים

| חזרה אל טופס שמור קודם
המשך/י מאוחר יותר.

על מנת לאפשר את שיחזור הטופס והנתונים שמולאו עד כה, יש להכניס כתובת דוא"ל וסיסמא.

פרטים כללים אודות מגיש הבקשהכולל ספרת ביקורת

ספרות בלבד

יש לרשום כתובת דואר תקינה

DD/MM/YYYY

פרטים אודות האירגון

כפי שמופיע תעודת ההתאגדות

English Only

www.ogen.orgמספר עמותה / מספר ח.פ

רק ספרות

דוגמא: DD/MM/YYYY

מספר בלבד

עיר (חובה לבחור לפחות עיר אחת מהרשימה)


פרטים אודות ההלוואה המבוקשת


הלוואות גישור כנגד הסכם התקשרות עם המדינה


אנא הכנס מספר בלבד

DD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY


(שם מלא, טלפון ודוא"ל של איש הקשר)


הלוואה לצמיחה
הלוואה כנגד תמיכה מאושרת
שם מלא , טלפון וכתובת דוא"ל

הלוואה כנגד הסכם לקבלת תרומהDD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY

שם מלא,טלפון וכתובת דוא"למידע פיננסי על האירגון


ב-3 השנים האחרונות


דוח תנועות וריכוז יתרות לחשבונות הבנק

מסמכים שיש לצרף
סכום, ריבית, תאריך לקיחת ההלוואה, יתרה קיימת, תשלום חודשי

בעלי זכות חתימה

בעל זכות חתימה 1


כולל ספרת ביקורתספרות בלבד
עיר (חובה לבחור לפחות עיר אחת מהרשימה)DD/MM/YYYY

אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור


בעל זכות חתימה 2


כולל ספרת ביקורתספרות בלבד

DD/MM/YYYY
עיר (חובה לבחור לפחות עיר אחת מהרשימה)אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור


בעל זכות חתימה 3


כולל ספרת ביקורתספרות בלבד

DD/MM/YYYY
עיר (חובה לבחור לפחות עיר אחת מהרשימה)אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור