בקשת הלוואה למלכ”רים

בקשת הלוואה למלכ"רים

| חזרה אל טופס שמור קודם
המשך מאוחר יותר.

על מנת לאפשר את שיחזור הטופס והנתונים שמולאו עד כה, יש להכניס כתובת דוא"ל וסיסמא.

פרטים כללים אודות מגיש הבקשהכולל ספרת ביקורת

ספרות בלבד

יש לרשום כתובת דואר תקינה

DD/MM/YYYY

פרטים אודות האירגון

כפי שמופיע תעודת ההתאגדות

English Only

www.ogen.orgמספר עמותה / מספר ח.פ

רק ספרות

דוגמא: DD/MM/YYYY

מספר בלבדפרטים אודות ההלוואה המבוקשת


הלוואה לקיום פעולות שוטפות בזמן משבר

חובה להשתמש בפורמט של עוגן
הלוואות גישור כנגד הסכם התקשרות עם המדינה


אנא הכנס מספר בלבד

DD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY


(שם מלא, טלפון ודוא"ל של איש הקשר)


הלוואה לצמיחה
הלוואה כנגד תמיכה מאושרת
שם מלא , טלפון וכתובת דוא"ל

הלוואה כנגד הסכם לקבלת תרומהDD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY

שם מלא,טלפון וכתובת דוא"למידע פיננסי על האירגון


ב-3 השנים האחרונות


דוח תנועות וריכוז יתרות לחשבונות הבנק

מסמכים שיש לצרף
סכום, ריבית, תאריך לקיחת ההלוואה, יתרה קיימת, תשלום חודשי
בעלי זכות חתימה

בעל זכות חתימה 1


כולל ספרת ביקורתDD/MM/YYYY

אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור
בעל זכות חתימה 2


כולל ספרת ביקורתDD/MM/YYYY

אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור
בעל זכות חתימה 3


כולל ספרת ביקורתDD/MM/YYYY

אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

רק ספרות

כתובת דוא"ל נכונה