הלוואות גישור כנגד הסכמי התקשרות עם הממשלה

 • עמוד הבית
 • הלוואות גישור כנגד הסכמי התקשרות עם הממשלה

המסלול:

עוגן מעניקה הלוואות למלכ"רים שיש להם הסכם התקשרות חתום עם משרד ממשלתי.

תנאי ההלוואה:

סכום הלוואה מקסימאלי​
עד 650,000 ש"ח, אך לא יותר מ-50% מהמחזור השנתי של המלכ"ר
משך הלוואה מקסימאלי
12 חודשים
סוג ההלוואה
בלון (ריבית מידי חודש וקרן בסוף)
ריבית
3% קבועה ולא צמודה
בטחונות
שטר חוב

תנאי סף

 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • הסכם התקשרות עם משרד ממשלתי בסכום העולה על 100,000 ש"ח בשנה
 • מכירת שירותים של לפחות שנה למשרדים ממשלתיים
 • אין איסור בתקנון המלכ"ר לקחת הלוואה
 • מחזור מינימאלי – 1 מיליון ₪
 • וותק – 3 שנים לפחות
 • התאגיד אינו מצוי בהליך פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשי החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל
 • לא היו החזרי שיקים ו/או הוראות קבע בשלוש השנים האחרונות
 • הוכחת יכולת החזר

התהליך

 • פונים לעוגן באמצעות הטופס בתחתית העמוד
 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים
 • מקבלים מסמכים לחתימה
 • מחתימים את חשב המשרד הממשלתי על המחאת הזכות
 • נפגשים עם נציג עוגן
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי על הריבית יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים שצריך להציג

 • דוחות כספיים מבוקרים של השנתיים האחרונות + דו"ח מילולי
 • מאזן בוחן לשנת 2019
 • מסמכים אודות ההתקשרות בגינה מבוקש האשראי (הסכם חתום בתוקף)
 • דו"חות ריכוז יתרות מהבנקים עמם עובד הארגון
 • דו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל ההלוואות הקיימות
 • תדפיסי תנועות בחשבונות השוטפים של הארגון משלושת החודשים האחרונים
 • דו"ח עדכני ממערכת מרכב"ה
 • 3 דוחות ביצוע אחרונים שהוגשו למשרד הממשלתי
 • לעמותות – אישור ניהול תקין עדכני
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

רק ספרות

כתובת דוא"ל נכונה