הלוואות להשלמת הון עצמי לרכישת דירה ראשונה

 • עמוד הבית
 • הלוואות להשלמת הון עצמי לרכישת דירה ראשונה

המסלול:

עוגן מסייעת בהלוואה למשפחות שמתקשות בהשגת ההון העצמי לרכישת דירה ראשונה. 

תנאי ההלוואה

סכום ההלוואה המקסימלי
עד 100,000 ₪
ריבית
ללא ריבית
פריסה
עד 8 שנים
ערב
נדרשים 2 ערבים

תנאי סף

 • ההלוואה מיועדת לרכישת דירה ראשונה בלבד.
 • ההלוואה מיועדת לרכישת דירות עד מחיר 1,500,000
 • משפחות או רווקים מעל גיל 35 
 • ההלוואה מיעודת להשלמת הון עצמי, לאחר מיצוי אפשריות מימון בנקאיות.
 • ההלוואה מיועדת לרכישת דירה יד שניה או מקבלן.
 • יכולת החזר מוכחת עפ"י בדיקת עוגן.
 • טרם נחתם חוזה הרכישה.

התהליך

 • הגשת בקשה דרך האתר.
 • שיחה עם נציג עוגן לקבלת פרטים נוספים
 • שליחת מסמכים לצורך הכנה לועדת אשראי: צילום ת.ז, תלושי שכר, תדפיסי בנק, ריכוז יתרות, קורות חיים, אישור עקרוני למשכנתא מהבנק.
 • קבלת תשובה מהועדה
 • העברת פרטי ערבים, וחוזה קניה- לאחריהם ישלחו מסמכים להחתמה ללקוח.
 •  לאחר קבלת המסמכים חתומים הכסף יועבר לחשבון בנק הלקוח.
 • ההחזר החודשי ירד מחשבון הבנק של הלקוח.