הלוואות למלכ"רים בתמיכת הקרן לירושלים

המסלול:

עוגן מעניקה הלוואות למלכ"רים ללא ערבות המדינה.

תנאי ההלוואה:

סכום הלוואה מקסימאלי​
עד 100,000 ₪
תחום פעילות
תרבות בלבד
ריבית מקסימלית
ללא ריבית
נדרש ערב
לא
נדרש פקדון
לא
פריסה
עד 36 חודשים
גרייס
החזר נמוך במשך 6 חודשים

תנאי סף

 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור תחום התרבות בלבד
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • אין איסור בתקנון המלכ"ר לקחת הלוואה
 • וותק – 3 שנים לפחות
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשה החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל
 • לא היו החזרים של שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק של העמותה

התהליך

 • פונים לעוגן באמצעות הטופס בתחתית העמוד
 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים
 • מקבלים מסמכים לחתימה
 • מחתימים את חשב המשרד הממשלתי על המחאת הזכות
 • נפגשים עם נציג עוגן
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי על הריבית יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים שצריך להציג

 • שישה חודשים דפי בנק לחשבונות בנק של המלכ"ר,
 • ריכוז יתרות עדכני, פירוט הלוואות
 • קובץ תרחישי תקציב עד סוף 2021
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • צילום ת.ז. + ספח שליו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה
 • אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ
 • מכתב מלווה המסביר כיצד משבר הקורונה השפיע על הפעילות וכיצד ההלוואה תסייע לחזרה לפעילות בשגרה

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

רק ספרות

כתובת דוא"ל נכונה