הלוואות לעסקים זעירים וקטנים

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

עסקים בהקמה
(לצרכי הון חוזר בלבד)

הלוואות לעסקים חדשים הזקוקים לאשראי להון חוזר ההלוואה בערבות המדינה.

 • עד 16% מהוצאות מצטברות או עד 300,000 ₪
 • עד 5 שנים
 • פריים + 1.5%
 • ללא ערבים
 • גרייס של עד שנה: בכפוף לאישור הוועדה
 • המדינה משלמת את הריבית בשנה הראשונה

עסקים קיימים שנפגעו ממשבר הקורונה

הלוואות לעסקים קיימים שנפגעו מהמשבר. ההלוואה בערבות המדינה.

 • עד 40% מהמחזור השנתי או עד 300,000 ₪
 • עד 5 שנים
 • פריים + 1.5%
 • ללא ערבים
 • גרייס של עד שנה: בכפוף לאישור הוועדה
 • המדינה משלמת את הריבית בשנה הראשונה

עסקים בהקמה
(לצרכי השקעה)

הלוואות לעסקים חדשים שהוקמו לאחר 1.4.2020 והזקוקים לאשראי להון חוזר.

 • עד 300,000 ₪
 • פריים + 3.5%
 • עד 5 שנים
 • ערב אחד

עסקים קיימים שלא נפגעו מהמשבר

הלוואות לעסקים קיימים שלא נפגעו מהמשבר.

 • עד 300,000 ₪
 • פריים + 3.5%
 • עד 5 שנים
 • ערב אחד

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:


רלוונטי רק במקרה של חברה בע"מ או שותפותרק ספרות

כתובת דוא"ל נכונה