הלוואות לעסקים זעירים וקטנים

הלוואות לקיום פעילות בזמן משבר – מסלול קורונה ​

עוגן מעניקה הלוואות לעסקים  המתמודדים עם בעיה תזרימית בעקבות המשבר שנוצר במשק לאור התפרצות נגיף הקורונה.

 • עד 100,000 ₪
 • ללא ערבים*
 • הלוואת שפיצר
 • עד 60 חודשים עם גרייס של חצי שנה
 • 3% ריבית
 • חוות דעת מיועץ עסקי על העסק 

*כפוף לשיקולי הקרן

הלוואות לעסקים קיימים – להרחבה/ מלאי/ הון חוזר

עוגן מעניקה הלוואות לעסקים קיימים  בריבית חברתית של 3% ללא ערבים.

 • עד 200,000 ₪
 • ללא ערבים*
 • תשלומי קרן וריבית עד 60 חודש
 • 3% ריבית קבועה
 • חובת הגשה של תכנית עסקית מלאה 


*כפוף לשיקולי הקרן

הלוואות לעסקים בהקמה

עוגן מעניקה הלוואות לעסקים בהקמה

 • עד 200,000 ₪
 • כנגד ערב אחד
 • תשלומי קרן וריבית עד 60 חודש
 • 5% ריבית קבועה לא צמודה
 • חובת הגשה של תכנית עסקית מלאה

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

עסקים בהקמה
(לצרכי הון חוזר בלבד)

הלוואות לעסקים חדשים הזקוקים לאשראי להון חוזר ההלוואה בערבות המדינה.

 • עד 8% מהוצאות מצטברות או עד 200,000 ₪
 • עד 5 שנים
 • פריים + 1.5%
 • ללא ערבים
 • גרייס של עד שנה
 • המדינה משלמת את הריבית בשנה הראשונה

עסקים קיימים שנפגעו ממשבר הקורונה

הלוואות לעסקים קיימים שנפגעו מהמשבר. ההלוואה בערבות המדינה.

 • עד 24% מהחחזור השנתי או עד 200,000 ₪
 • עד 5 שנים
 • פריים + 1.5%
 • ללא ערבים
 • גרייס של עד שנה
 • המדינה משלמת את הריבית בשנה הראשונה

עסקים בהקמה
(לצרכי השקעה)

הלוואות לעסקים חדשים שהוקמו לאחר 1.4.2020 והזקוקים לאשראי להון חוזר.

 • עד 200,000 ₪
 • פריים + 3.5%
 • עד 5 שנים
 • ערב אחד
 • גרייס של עד 6 חודשים

עסקים קיימים שלא נפגעו מהמשבר

הלוואות לעסקים קיימים שלא נפגעו מהמשבר.

 • עד 200,000 ₪
 • פריים + 3.5%
 • עד 5 שנים
 • פיקדון בסך 5% או ערב

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:


רלוונטי רק במקרה של חברה בע"מ או שותפותרק ספרות

כתובת דוא"ל נכונה