הלוואות למלכ”רים בעוגן

הלוואות גישור כנגד הסכמים עם הממשלה

עוגן מעניקה הלוואות גישור בריבית חברתית עד לקבלת כספים מהמדינה במסגרת הסכמי התקשרות.

 • עד 650,000 ₪
 • ללא ערבים
 • הלוואות בוליט
 • עד 12 חודשים
 • 5-5.5% ריבית

הלוואות לצמיחה

עוגן מעניקה הלוואות למלכ”רים שיש להם תוכנית עסקית להגדלת ההכנסות באמצעות יצירת הכנסות עצמיות.

 • עד 200,000 ₪
 • ערב אחד
 • הלוואות שפיצר
 • עד 60 חודשים
 • 5% ריבית

הלוואות גישור כנגד התחייבות לתרומות

עוגן מעניקה הלוואות למלכ”רים שיש להם הסכם תרומה חתום מתורם המאושר ע”י עוגן.

 • עד 500,000 ₪
 • ערב אחד
 • הלוואות בוליט
 • עד 12 חודשים
 • 5% ריבית

הלוואות גישור כנגד תמיכות מאושרות

עוגן מעניקה הלוואות למלכ”רים שקיבלו מכתב המהווה אישור סופי לתמיכה ממשרד ממשלתי.

 • עד 200,000 ₪
 • 2 ערבים
 • הלוואות בוליט
 • עד 12 חודשים
 • 5% ריבית