קרן אלול

סיוע לעולים דוברי צרפתית

עוגן הוקמה על ידי פרופסור אליעזר יפה ב-1990 על מנת לסייע לעולים הרבים שהגיעו מברית המועצות ומאתיופיה.

הלוואות עוגן מיועדות לכלל האוכלוסיה וכוללות סיוע לעסקים קטנים, למשקי בית וכן לאירגונים ללא מטרות רווח. מטרת הלוואות הנה לסייע לקבוצות באוכלוסיה אשר אינן נגישות לאשראי או לאלו המצליחות לגייס אשראי בריביות גבוהות.

קרן אלול הוקמה ב-2018 עם מטרות זהות אך תוך התמקדות בעולים דוברי צרפתית. לאור זהות החזון והמטרות, פועלת קרן אלול בשיתוף עם עוגן ותוך השענות על התשתית התפעולית הקיימ בעוגן.

בניגוד לארגון צדקה קונבנציונאלי, בו תרומות שמתקבלות מועברות לנזקקים ובכך מגיעות למיצוי, עוגן וקרן אלול מאמינות שאותם משאבים שמגוייסים מתורמים יכולים לשמש כעזרה מספר רב של פעמים כהלוואה ללא ריבית או הלוואה עם ריבית נמוכה מאוד.

ההלוואות של קרן אלול

הלוואות למשקי בית לכל מטרה 

  • עד 30,000 ₪
  • ללא ריבית
  • 60 חודשי החזר

השלמת הון עצמי לדירה

  • עד 150,000 ₪
  • ללא ריבית
  • 120 חודשי החזר

הלוואות לעסקים לכל מטרה

  • עד 200,000 ₪
  • 1% ריבית בלבד
  • 60 חודשי החזר
Les prêts d OGEN/ELOUL sont à but non lucratif et ne génèrent aucun profit mais sont soumis à conditions.
Pour plus de renseignements veuillez remplir le formulaire ci-dessousLittérature seulement