הלוואות

עוגן מאפשרת הלוואות משנות חיים.

הלוואות ליחידים ולמשפחות

הלוואות ללא ריבית שעוזרות להתגבר על מצב כלכלי מאתגר

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות ללא ריבית (ע”ר)

הלוואות לעסקים זעירים וקטנים

הלוואות בריבית נמוכה המסייעות לעסקים בצמיחה ויצירת הזדמנויות חדשות

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות חברתיות (חל”צ)

הלוואות להשלמת הון עצמי לרכישת דירה

הלוואות בריבית נמוכה יחסית שמסייעות למשפחות צעירות לרכוש את דירתן הראשונה

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות ללא ריבית (ע”ר)

הלוואות לעמותות

הלוואות גישור בריבית נמוכה יחסית עד לקבלת כספים מהמדינה במסגרת הסכמי התקשרות

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות חברתיות (חל”צ)

בהמשך תמצאו מידע על כל אחד מסגי ההלוואה.
יש כאן גם מידע שחשוב לקרוא לכל סוגי ההלוואות – לחצו כאן (קישור ל- “מידע שחשוב לקרוא לכל סוגי ההלוואות”)

הלוואות ללא ריבית ליחידים ולמשפחות

“עוגן – קרן להלוואות ללא ריבית” נותנת הלוואות למטרות כמו לימודים והכשרה מקצועית, לטיפולים רפואיים וכו’ כמו גם הלוואות שנועדו לסייע למשפחות להיחלץ ממצבי משבר ומצוקה ולמנוע הדרדרות במסגרת תכניות שיקום מוסדרות.

קבלת ההלוואה מותנית בשני ערבים בעלי הכנסה חודשית בהיקף של לפחות 3,000 ₪ כל אחד וברצף של שנה לפחות במקום העבודה הנוכחי (או בעסק הנוכחי – לעצמאים).

כמה דוגמאות לאנשים שמקבלים מאתנו הלוואות כאלה:

 • יחידים ומשפחות שעברו משבר פיננסי לא צפוי
 • זוגות שעוברים תהליכי אימוץ, פונדקאות וטיפולי הפרייה
 • עולים שעדיין לא נקלטו היטב (בעיקר מצרפת ומאתיופיה)
 • אנשים עם צרכים מיוחדים

גובה ההלוואות: עד 30,000 ₪.

אנחנו נותנים עדיפות למשפחות שמלוות על ידי יועצים לכלכלת המשפחה.

למידע חשוב נוסף על תהליך הגשת הבקשה וקבלת ההלוואה – לחצו כאן (קישור ל- “מידע שחשוב לקרוא לכל סוגי ההלוואות “)

הלוואות בריבית חברתית לעסקים זעירים וקטנים

“עוגן – קרן להלוואות בריבית חברתית”מסייעת בהלוואות להקמת עסקים, צמיחה ויצירת הזדמנויות תעסוקה.
קבלת ההלוואה מותנית בערב אחד בעל הכנסה חודשית בהיקף של לפחות 5,000 ₪ ורצף של שנה לפחות במקום העבודה הנוכחי (או בעסק הנוכחי – לעצמאים).

הקרן מקבלת בקשות לעסקים העונים לתנאי הסף הבאים :

 • עסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם בשנה האחרונה לא עלה על 3 מיליון ₪.
 • עסקים שיש להם תכנית עסקית אשר הוכנה על ידי יועץ עסקי.

להלן רשימת גופים בהם תוכלו לקבל שירות מיועץ עסקי מקצועי אשר יסייע לכם בהכנת התכנית העסקית :

גובה ההלוואות: עד 200,000 ₪.

למידע חשוב נוסף על תהליך הגשת הבקשה וקבלת ההלוואה – לחצו כאן (קישור ל- “מידע שחשוב לקרוא לכל סוגי ההלוואות “)

הלוואות בריבית חברתית להשלמת הון עצמי לרכישת דירה

“עוגן – קרן להלוואות בריבית חברתית” נותנת הלוואות שמסייעות למשפחות צעירות לרכוש את דירתם הראשונה.

קבלת ההלוואה מותנית בשני ערבים בעלי הכנסה חודשית בהיקף של לפחות 5,000 ₪ כל אחד וברצף של שנה לפחות במקום העבודה הנוכחי (או בעסק הנוכחי – לעצמאים).

מקבלים מאתנו הלוואות כאלה:

 • מתכוונים לרכוש דירה שעלותה עד 1.2 מיליון ₪ או בית שעלותו עד 1.5 מיליון ₪.
 • מתכוונים לרכוש דירה/בית בפריפריה.
 • השלימו תכנית ייעוץ וליווי של “עוגן לבית” וקיבלו מהיועץ המלצה להלוואה.

גובה ההלוואות: עד 100,000 ₪.

למידע חשוב נוסף על תהליך הגשת הבקשה וקבלת ההלוואה – לחצו כאן (קישור ל- “מידע שחשוב לקרוא לכל סוגי ההלוואות “)

 

הלוואות בריבית חברתית לעמותות

“עוגן – קרן להלוואות בריבית חברתית” נותנת הלוואות גישור בריבית חברתית עד לקבלת כספים מהמדינה.
דוגמאות לעמותות המקבלות מאתנו הלוואות כאלה:

 • עמותות החתומות על הסכם הספקת שירותים עם משרד ממשלתי
 • חברות לתועלת הציבור המבצעות מיזם משותף עם משרד ממשלתי

מי יכול לפנות אלינו ולבקש הלוואה?

תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור שעומד בתנאים הבאים:

 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • הסכם התקשרות עם משרד ממשלתי בסכום העולה על 100,000 ש”ח בשנה
 • מכירת שירותים של לפחות שנה למשרדים ממשלתיים
 • אין איסור בתקנון המלכ”ר לקחת הלוואה
 • לא מופיע ברשימת הגופים להם יש איסור בחוק לקחת אשראי / מחזיק בפטור ממשרד האוצר
 • מחזור מינימלי – 1 מיליון ₪
 • וותק – 3 שנים לפחות
 • התאגיד אינו מצוי בהליך פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשי החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל

התהליך

 • ממלאים טופס בקשה
 • מצרפים את המסמכים הדרושים
 • נפגשים עם נציג עוגן
 • מקבלים תשובה מעוגן
 • מחתימים את חשב המשרד הממשלתי על המחאת הזכות
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי על הריבית יורד מחשבונכם בהוראת קבע

המסמכים שצריך להציג

 • דוחות כספיים מבוקרים של השנתיים האחרונות + דו”ח מילולי
 • מסמכים אודות ההתקשרות בגינה מבוקש האשראי (הסכם חתום בתוקף)
 • דו”חות ריכוז יתרות מהבנקים עמם עובד הארגון
 • דו”חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל ההלוואות הקיימות
 • תדפיסי תנועות בחשבונות השוטפים של הארגון משלושת החודשים האחרונים
 • דו”ח עדכני ממערכת מרכב”ה
 • 3 דוחות ביצוע אחרונים שהוגשו למשרד הממשלתי
 • לעמותות – אישור ניהול תקין עדכני
 • היתר ללקיחת אשראי בתוקף ממשרד האוצר/פנים – (רלוונטי רק לגוף “מתוקצב” או “נתמך” בהתאם לחוק יסודות התקציב).
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • דו”ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו”ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו”ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו”ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • תעודת רישום עמותה / חל”צ / חברה בע”מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל”צ / חברה בע”מ

גובה ההלוואות: עד  650,000   אך לא יותר מ-30% מהמחזור.

למידע חשוב נוסף על תהליך הגשת הבקשה וקבלת ההלוואה – לחצו כאן 

מידע שחשוב לקרוא לכל סוגי ההלוואות

 • גילאי: 22-67.  רווקים שפונים לקבל הלוואה להשלמת הון עצמי לרכישת דירה – מעל גיל 35.
 • אזרחי ישראל ותושבי המדינה.
 • בעלי הכנסה חודשית נטו של בין 3000-15,000 ₪
 • בעלי רצף תעסוקתי של 12 חודשים באותו מקום עבודה (או עצמאיים עם 12 חודשי הכנסות חודשיות קבועות)
 • מסוגלים להביא ערב/ים כנדרש.

ממלאים באופן יסודי את טופס הבקשה ומצרפים את המסמכים המבוקשים.

אלה המסמכים שאתם זקוקים להם על מנת להגיש בקשה:

שימו לב: בהמשך יש מסמכים נוספים שצריכים לספק מגישי בקשות לקבלת הלוואה לעסק או לעמותה.

 • צילום של תעודת זהות ישראלית (כולל ספח בו מצוינים ילדיכם, אם יש לכם ילדים)
 • תעודת זהות ישראלית של בן/בת הזוג
 • מידע פיננסי:
 1. שכירים: עותק של תלוש המשכורת האחרון.

עצמאים: יש להגיש אישור מרואה חשבון/מנהל חשבונות או יועץ פיננסי לגבי הכנסותיכם נטו   ב-12 החודשים האחרונים.

      2. מאסמכתאות מקורות הכנסה נוספים (לדוגמא מלגות או קצבאות ממשלתיות) – שלכם ושל בן/בת הזוג.

 

מסמכים נוספים שצריכים לצרף מגישי בקשה להלוואה לעסק – יוכנו על ידי היועץ העסקי:

 • צילום של תעודת עוסק מורשה/פטור.
 • דפי בנק הכוללים את התנועות בחשבון בששת החודשים האחרונים – לכל חשבון בנק שהעסק מנהל.
 • דפי בנק הכוללים את התנועות בחשבון בארבעת החודשים האחרונים – לכל חשבון בנק של הבעלים.
 • ריכוז יתרות של כל חשבונות הבנק של הבעלים ובני/ות זוגם/ן.
 • פירוט הנכסים שיש ברשות הלווים לרבות נכסים שעבורם הלווים משלמים משכנתא או חוב אחר.
 • דו”חות כספיים משלושת השנים האחרונות ומהשנה הנוכחית (חברות: מאזן מבוקר או מאזן בוחן).
 • מידע מלא על הלוואות קיימות מאתר/י האינטרנט של הבנק/ים ו/או ארגונים מלווים חוץ בנקאיים.
 • על מועמד שברשותו יותר מעסק אחד להצהיר מראש על כל עסקיו. כמו כן, אם בן או בת הזוג שלכם הם בעלי עסק אחר, עליכם להעביר את מלוא המידע לגבי עסק זה וטיבו לעוגן.
 • תכנית עסקית שנכתבה על ידי יועץ מטעם מעוף, ארגוני מט”י או כל יועץ עסקי עצמאי שמורשה לכך. תכניות עסקיות שנכתבו על ידי רואי חשבון או יועצי מס, לא יתקבלו.
 • ערבויות: יש להעביר את פרטיו/הם של הערב/ים כנדרש, כולל שני תלושי משכורת אחרונים ועדכניים. ערבים עצמאים יגישו אישור מרואה חשבון/מנהל חשבונות או יועץ פיננסי שגובה הכנסותיהם ב-12 החודשים האחרונים הוא כנדרש. בנוסף, יש להעביר צילום עותק של תעודת הזהות של הערבים שלכם.

מסמכים נוספים שצריכים לצרף מגישי בקשה להלוואה לעמותה:

 • אישור רשם העמותות.
 • אישור מעמד כמוסד ציבורי .
 • אישור מרשות המיסים לניהול ספרים תקין.
 • הצגת מאזן כספי תקין (אחרי ביקורת) בשנה האחרונה בנוסף לאישור (ללא ביקורת) מאזן לשנה הנוכחית.
 • דוח אובליגו מעודכן לחשבונות הבנק נכון לתאריך הגשת הבקשה להלוואה.
 • אישור על מורשי החתימה של העמותה, אשר יהיו ערבים אישיים לסכום ההלוואה הכולל.
 • התחייבות כתובה מתורם או מגורם רשמי לקבלת התרומה.
 • מסמך המסביר את טבע וחזון העמותה, וכן את כוונות השימוש בהלוואה. על מסמך זה לפרט את המקורות הפיננסיים הקיימים של העמותה.
 • הצעות מחיר לציוד/מוצרים שהעמותה מתכוונת לרכוש באמצעות ההלוואה.

מבחינתנו, הגרסה העברית של כל המסמכים שתגישו תהיה המחייבת ותשמש כנקודת המוצא לכל מסמך שיוגש לנו בשפה אחרת.

לאחר הגשת הטפסים במלואם, תקבלו מאתנו תגובה בדואר (לא תינתן תשובה טלפונית).

ועדת ההלוואות של עוגן שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לסרב למתן הלוואה לכל מועמד מבלי לספק את סיבת הסירוב ושיקוליה.

מזל טוב, ההלוואה שלכם אושרה! בשלב זה, תקבלו מאתנו מכתב אשר מפרט את ההוראות לצעדי ההמשך וכן את התנאים שלנו.

הערב/ים שלכם יתבקש/ו לחתום על הטפסים הרלוונטיים במשרדים שלנו, באחד מסניפי הבנק הבינלאומי, או בכל סניף דואר ישראל כפי שיפורט בנספח ההוראות במכתב. ערבים אינם יכולים לחתום על מסמך הערבויות לפני שעוגן מאשרת את זכאותם לשמש כערבים.

החתימות על הטפסים יתבצעו כמתואר בהנחיות אשר ישלחו אליכם יחד עם מסמכי ההלוואה.

כאשר כלל מסמכי ההלוואה והחתימות הדרושות יגיעו לעוגן ויאושרו, אנו נעביר את סכום ההלוואה לחשבון הבנק שלכם.

עלויות טיפול חד פעמיות יגבו בעת נטילת ההלוואה, כפי שמפורט באופן שקוף במכתב אותו תקבלו.

ההחזר החודשי של ההלוואה יגבה בהוראת קבע מחשבון הבנק שלכם בהתאם לגובה ההלוואה שלקחתם ולהכנסות שלכם. החזרים חודשיים שלא יכובדו על ידי הבנק, יגררו עלויות בריבית.

 • אם חשבון הבנק שלכם הוגבל, תצטרכו להמתין שנה מהרגע שבו הוסרה ההגבלה מחשבונכם על מנת להיות לווים או נותני ערבות.
 • פושטי רגל, או כאלו שנמצאים בהליכים מול ההוצאה לפועל אינם רשאים להיות לווים או ערבים.
 • מועמדים להלוואה בעוגן, או כאלו שקיבלו הלוואה מעוגן ועדיין מחזירים אותה, אינם רשאים להיות ערבים. בנוסף, נותני ערבות למקבלי הלוואות קיימות, לא יכולים להיות לווים עד שההלוואה אליה הם ערבים תוחזר במלואה.
 • יחידים רשאים לקבל הלוואה אחת בלבד מעוגן בכל רגע נתון (הן כלווים והן כערבים).
 • בני זוג אינם יכולים להיות ערבים זה לזה, ואינם יכולים להיות ערבים לשתי הלוואות במקביל.
 • אנשים בעלי הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי אינם רשאים להיות ערבים.
 • מעסיק אינו יכול להיות ערב עבור אחד מהמועסקים שלו, ומועסק אינו יכול להיות ערב עבור המעסיק שלו.

אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לעמוד השאלות הנפוצות שלנו על מנת למנוע אי הבנות או עיכובים. אם בכל זאת יש לכם שאלות נוספות, אנא צרו אתנו קשר.

צור קשר

צריכים עזרה? לא מצאתם את שחיפשתם? פנו אלינו ונציג מעוגן יחזור אליכם: