הלוואות למלכ”רים כנגד תמיכות מאושרות

המסלול:

עוגן מעניקה הלוואות למלכ”רים שקיבלו מכתב המהווה אישור סופי לתמיכה ממשרד ממשלתי.

תנאי ההלוואה:

סכום הלוואה מקסימאלי​
200,000 ₪ אך לא יותר מ-50% מהיקף התמיכה המאושרת ולא יותר מ-25% מהמחזור השנתי הממוצע של העמותה בשנתיים האחרונות
משך הלוואה מקסימאלי
עד-12 חודשים
סוג ההלוואה
בולייט (ריבית לאורך חיי ההלוואה וקרן בסוף)
ריבית
5%
בטחונות
• שטר חוב
• 2 ערב/ים כאשר כל אחד ערב למלא סכום ההלוואה

תנאי סף

 • וותק – 3 שנים לפחות
 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • אין איסור בתקנון המלכ”ר לקחת הלוואה
 • לא מופיע ברשימת הגופים להם יש איסור בחוק לקחת אשראי / מחזיק בפטור ממשרד האוצר
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשה החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל
 • לא היו החזרים של שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק של העמותה או הערב

התהליך

 • פונים לעוגן באמצעות הטופס בתחתית העמוד
 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים
 • נפגשים עם נציג עוגן
 • מקבלים תשובה מעוגן
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים שצריך להציג

 • דוחות כספיים מבוקרים של השנתיים האחרונות + דו”ח מילולי
 • מכתב אישור התמיכה
 • דו”חות ריכוז יתרות מהבנקים עמם עובד הארגון
 • דו”חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל ההלוואות הקיימות
 • תדפיסי תנועות בחשבונות השוטפים של הארגון משלושת החודשים האחרונים
 • לעמותות – אישור ניהול תקין עדכני
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • דו”ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו”ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו”ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו”ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • תעודת רישום עמותה / חל”צ / חברה בע”מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל”צ / חברה בע”מ

מעוניינים? מלאו את הטופס מטה ונחזור אליכם בהקדם