הלוואות למלכ”רים כנגד התחייבות לתרומות

המסלול:

עוגן מעניקה הלוואות למלכ”רים שיש להם הסכם תרומה חתום מתורם המאושר ע”י עוגן.

תנאי ההלוואה:

סכום הלוואה מקסימאלי​
• הסכם מותנה – 350,000 ₪ ועד 20% ממחזור ההכנסות הממוצע בשנתיים האחרונות
• הסכם שאינו מותנה – 500,000 ₪ ועד 20% ממחזור ההכנסות הממוצע בשנתיים האחרונות
משך הלוואה מקסימאלי
עד קבלת התרומה ולא יותר מ-12 חודשים
סוג ההלוואה
בולייט (ריבית לאורך חיי ההלוואה וקרן בסוף)
ריבית
5%
בטחונות
• שטר חוב
• המחאת זכות חתומה על ידי התורם
• ערב/ים:
• מלכ”ר בדירוג *A – אין צורך בערב
• מלכ”ר לא בדירוג A – ערב/ים עם הכנסה חודשית נטו של לפחות 10% מסכום ההלוואה

תנאי סף

 • היקף התרומה אינו מהווה יותר מ-30% מהמחזור
 • הסכם תרומה חתום מתורם המאושר ע”י עוגן
 • יציבות / גידול המחזור ב-3 השנים האחרונות
 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • אין איסור בתקנון המלכ”ר לקחת הלוואה
 • לא מופיע ברשימת הגופים להם יש איסור בחוק לקחת אשראי / מחזיק בפטור ממשרד האוצר
 • וותק – 3 שנים לפחות
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשה החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל
 • לא היו החזרים של שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק של העמותה או הערב

קריטריונים לדירוג מלכ"ר:

מלכ”ר בדירוג A הנו מלכ”ר העומד בתנאים המצטברים הבאים:

 • וותק של 10 שנים
 • מחזור של 10 מיליון
 • אין גרעון או גרעון קטן מ-10%
 • לפחות 3 מקורות הכנסה שונים

  וועדת האשראי רשאית לאשר מלכ”ר כמלכ”ר בדירוג A אם אחד מהתנאים קרוב להתקיים ושלושת התנאים האחרים מתקיימים במלואם

 

התהליך

 • פונים לעוגן באמצעות הטופס בתחתית העמוד
 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים
 • נפגשים עם נציג עוגן
 • מקבלים תשובה מעוגן
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים שצריך להציג

 • דוחות כספיים מבוקרים של השנתיים האחרונות + דו”ח מילולי
 • הסכם ההתחייבות לתרומה
 • דו”חות ריכוז יתרות מהבנקים עמם עובד הארגון
 • דו”חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל ההלוואות הקיימות
 • תדפיסי תנועות בחשבונות השוטפים של הארגון משלושת החודשים האחרונים
 • לעמותות – אישור ניהול תקין עדכני
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • דו”ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו”ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו”ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו”ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • תעודת רישום עמותה / חל”צ / חברה בע”מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל”צ / חברה בע”מ

מעוניינים? מלאו את הטופס מטה ונחזור אליכם בהקדם