הלוואות למלכ"רים כנגד התחייבות לתרומות

המסלול:

עוגן מעניקה הלוואות למלכ"רים שיש להם הסכם תרומה חתום מתורם המאושר ע"י עוגן.

תנאי ההלוואה:

סכום הלוואה מקסימאלי​
• הסכם מותנה – 350,000 ₪ ועד 20% ממחזור ההכנסות הממוצע בשנתיים האחרונות
• הסכם שאינו מותנה – 500,000 ₪ ועד 20% ממחזור ההכנסות הממוצע בשנתיים האחרונות
משך הלוואה מקסימאלי
עד קבלת התרומה ולא יותר מ-12 חודשים
סוג ההלוואה
בלון (ריבית מידי חודש וקרן בסוף)
ריבית
3%
בטחונות
• שטר חוב
• המחאת זכות חתומה על ידי התורם

תנאי סף

 • היקף התרומה אינו מהווה יותר מ-20% מהמחזור
 • הסכם תרומה חתום מתורם המאושר ע"י עוגן
 • יציבות / גידול המחזור ב-3 השנים האחרונות
 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • אין איסור בתקנון המלכ"ר לקחת הלוואה
 • וותק – 3 שנים לפחות
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשה החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל
 • לא היו החזרים של שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק של העמותה

התהליך

 • פונים לעוגן באמצעות הטופס בתחתית העמוד
 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים
 • מקבלים מסמכים לחתימה
 • נפגשים עם נציג עוגן
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים שצריך להציג

 • דוחות כספיים מבוקרים של השנתיים האחרונות + דו"ח מילולי
 • מאזן בוחן לשנת 2019
 • הסכם ההתחייבות לתרומה
 • דו"חות ריכוז יתרות מהבנקים עמם עובד הארגון
 • דו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל ההלוואות הקיימות
 • תדפיסי תנועות בחשבונות השוטפים של הארגון משלושת החודשים האחרונים
 • לעמותות – אישור ניהול תקין עדכני
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ
 • המחאת זכות מהתורם

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

רק ספרות

כתובת דוא"ל נכונה