הלוואות לקיום פעילות בזמן משבר

המסלול:

עוגן מעניקה הלוואות למלכ"רים המתמודדים עם בעיה תזרימית בעקבות המשבר שנוצר במשק עקב וירוס הקורונה.

תנאי ההלוואה:

סכום הלוואה מקסימאלי​
400,000 ₪ אך לא יותר מ-25% ממחזור ההכנסות השנתי הממוצע בשנתיים האחרונות
משך הלוואה מקסימאלי
60 חודשים
סוג ההלוואה
שפיצר עם גרייס של חצי שנה
ריבית
3% קבועה ולא צמודה
בטחונות
שטר חוב

תנאי סף

 • יציבות / גידול מחזור ההכנסות ב-3 השנים האחרונות
 • וותק – 3 שנים לפחות
 • מחזור מינימאלי – 1 מיליון ₪
 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור עם אישור ניהול תקין בתוקף
 • אין איסור בתקנון המלכ"ר לקחת הלוואה
 • התאגיד אינו מצוי בהליך פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשה החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל
 • לא היו החזרים של שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק של העמותה
 • הצגת תוכנית תקציבית לאיזון המלכ"ר בזמן משבר מאושרת ע"י יועץ/מנטור עיסק

התהליך

 • פונים לעוגן באמצעות הטופס בתחתית העמוד
 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים
 • מקבלים תשובה מעוגן
 • מקבלים מסמכים לחתימה
 • נפגשים עם נציג עוגן
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים שצריך להציג

 • דוחות כספיים מבוקרים של השנתיים האחרונות + דו"ח מילולי
 • מאזן בוחן לשנת 2019
 • דו"חות ריכוז יתרות מהבנקים עמם עובד הארגון
 • דו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל ההלוואות הקיימות
 • תדפיסי תנועות בחשבונות השוטפים של הארגון משלושת החודשים האחרונים
 • לעמותות – אישור ניהול תקין עדכני
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ
 • תוכנית תקציבית לאיזון המלכ"ר בזמן משבר מאושרת ע"י יועץ/מנטור עיסקי

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

רק ספרות

כתובת דוא"ל נכונה